S. Petrů, T. Ráliš: PERSEIDY

Stárnoucí vládci se urputně drží odznaků moci, rozdávají moudra a příkazy, i když by nejraději jen mlčky rybařili. Jejich děti jsou zavřeny v podzemí, hozeny do moře, vyhnány, vyrvány z kořenů, oklamány, převychovány, ozbrojeny a poslány bojovat s démony, které pro ně stvořili.

Oběť je označena za netvora. Ponížení a zatracení se stávají nástroji pomsty. A pyšní dál obětují. Bojí se smrti. Věří věštbám…

Mladý Perseus je vržen do krajiny mýtu, který přežil zánik antického světa. Na cestu hrdiny – lemovanou chybami a omyly, manýry štěstěny i pohnutkami svědomí. Možná tu ale není tak docela sám. Možná tu nejde jen o něj. I ostatní žijí svůj vlastní mýtus o hodnotách, úzkostech a nadějích potomků evropské civilizace.

A kapela dál hraje, a loď se ještě nepotopila… Hvězdné nebe nad námi. No, a co v nás?

Děkujeme